O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakaláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Krásné léto

 Přejeme všem hezké léto! Odpočiňte si a načerpejte síly na další školní rok.

 Se školáky se budeme těšit na shledání ve čtvrtek 1. září 2022.

 V MŠ je provoz přerušený do 21. 8. 2022.

Aktuální provozní informace

Organizace posledního školního týdne v týdenním plánu.

 

Po projednání se zřizovatelem oznamuji

přerušení provozu MŠ od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022

a přerušení provozu ŠD od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Celková výše úplaty za předškolní vzdělávání za červenec a srpen 2022 je stanovena na 167 Kč.

Výše úplaty je stanovena podle § 6 odstavec 4 vyhlášky 14/2005 sb.  (Vzorec pro výpočet: úplata : počet pracovních dnů za měsíc x počet dnů provozu MŠ).

__________________________________________

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ ve školním roce 2022/2023 (od 1. 9. 2022)

je stanovena na 400 Kč měsíčně.

Výše stravného od 1. 9. 2022:

MŠ                 děti do 6 let           38 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

                       děti starší 6 let      42 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

ZŠ                   žáci do 10 let         28 Kč (oběd)

                       žáci nad 10 let       30 Kč (oběd)

Mgr. Peter Daško

ředitel ZŠ a MŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ a do MŠ

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční
 
v úterý 12. 4. 2022 od 13:00 do 16:30 hod.
 
Potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE.
 
 
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 se uskuteční
 
ve středu 4. 5. 2022 od 12:00 do 16:30 hod.
 
Potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE.

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče a zájemci o navštěvování naší základní školy!

Na naší škole nepořádáme jednorázový „Den otevřených dveří“.

Zájemci o návštěvu školy (ZŠ i MŠ) jsou srdečně vítáni kdykoliv po domluvě. Vše Vám ukážeme a zodpovíme.

Ozvěte se, prosím, řediteli školy Mgr. Petru Daškovi a domluvte se na termínu Vaší návštěvy.

Kontakt:                 605 261 730

                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                 www.zsmalecov.cz

Výuka plavání v ZŠ

Od středy 16. 2. 2022 bude po dobu 10 týdnů probíhat výuka plavání všech žáků ZŠ. Bližší informace ZDE.
 
Rozvrh jednotlivých tříd po dobu výuky plavání ZDE.

Distanční výuka v ZŠ

Po projednání se zřizovatelem a konzultaci s KHS vyhlašuji z provozních důvodů (karanténa pedagogů) distanční vzdělávání v pondělí 14. a úterý 15. února 2022.
 
Po návratu do školy ve středu 16. 2. 2022 budou žáci naposled otestováni antigenními testy.
 
Připomínám, že ve středu začíná pro všechny žáky ZŠ výuka plavání a režim školy bude dle upraveného rozvrhu.

Mgr. Peter Daško, ředitel školy

Zájmová činnost ve šk. roce 2021-2022

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2021/22 nabízíme žákům níže uvedené zájmové a vzdělávací činnosti.

Provoz kroužků a doučování zahájíme od pondělí 4. října 2021.

Zájem o účast žáka na kroužku sdělte škole prostřednictvím formuláře, který obdržíte od třídních učitelů.

Ohledně výběru žáků na doučování se příslušným rodičům ozvou učitelé.

Činnost kroužku bude zahájena v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků.

 

PO

Hodina sportování v ŠD 1

Ekoškola – schůzka týmu

14:00 – 15:00

13:00 – 14:00

Dana Pova

ÚT

Doučování (ČJ 2. + 3. r.)

Kroužek techniky

13:00 – 14:00

14:15 – 15:15

Mgr. Bedřiška Pakandlová

Mgr. Jiří Pospíšil

ST

Doučování (ČJ 4. + 5. r.)

Tvořivá dílna 2

12:45 – 13:45

13:30 – 15:00

Mgr. Bedřiška Pakandlová

Mgr. art. Jarmila Tlustá

ČT

Doučování (M)

Vaření 3

Myslivecký kroužek 4

Kroužek angličtiny 2

12:00 – 13:00

14,00 - 15,30

15,00 - 16,00

13:00 – 14:00

Mgr. Eva Beránková

Dana Pova

Ing. Naďa Barvínková

 

1 Hodina sportování probíhá v pondělí od 14:00 do 15:00. Netřeba se přihlašovat. Účastní se žáci ze školní družiny, kteří mají v daný den zájem sportovat.

 

2 Jsme rádi, že se do činnosti školy zapojují i zástupci z řady rodičů. Nově nabízíme kroužek „Tvořivá dílna“, vedený výtvarnicí Mgr. art. Jarmilou Tlustou. Kroužek angličtiny povede Naďa Barvínková.

Tvořivá dílna: 500,-Kč/pololetí. Angličtina 500,-Kč/pololetí.

Kroužek techniky: 400,-Kč/pololetí.

 

 

3 Vaření se koná každý druhý týden, střídavě s Mysliveckým kroužkem.

Vaření: 100,-Kč měsíčně (na suroviny).

 

4 Škola zprostředkovává Myslivecký kroužek. V době kroužku škola za žáky neodpovídá.

Ředitelské volno pro žáky ZŠ v pondělí 27. 9. 2021

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Malečov

ředitelské volno pro žáky základní školy v pondělí 27. 9. 2021

z provozních a organizačních důvodů (v úterý 28. 9. je státní svátek).

Současně bude z provozních a organizačních důvodů přerušena činnost školní družiny.

Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen.

Potvrzení o testu na covid-19

 

Vážení rodiče,

školy nemají povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.

Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, dokládat čestným prohlášením.

VZOR čestného prohlášení ZDE.