Základní škola a Mateřská škola Malečov
Malečov 61, Malečov u Ústí nad Labem

Základní informace

Tel. kontakt: 603 554 941

Seznam pomůcek na školní rok 2019/2020  
Přihláška ke školnímu stravování

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje naši školu 35 žáků -  9 žáků 1. ročník, 5 žáků 2. ročník, 10 žáků 3. ročník, 8 žáků 4. ročník a 3 žáci 5. ročník. První ročník má samostatnou třídu, druhý ročník je sloučen se třetím ročníkem a čtvrtý ročník je spojen s pátým ročníkem. Ve všech ročnících se pracuje podle školního vzdělávacího programu "Kdo se učí, nezdivočí". Ve škole jsou tři učebny, všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí s připojením na internet. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem. Žáci mají od letošního školního roku také k dispozici notebooky. Dále se ve škole nachází družina. Škola nemá k dispozici tělocvičnu, ale využívá nově upraveného vlastního hřiště, obecního hřiště a sálu v kulturním domě. ZŠ Malečov spolupracuje s OSP (odbor sociální prevence - kurátoři pro mládež) Ústí nad Labem, s PF UJEP a v rámci dopravní výchovy také s Městskou policií Ústí nad Labem.

Naše škola se pravidelně zúčastňuje zajímavých projektů zaměřující se na různé oblasti, se kterými se žáci mohou setkat běžně ve svém životě jako např. zdravý životní styl, komunikace a spolupráce a další. Díky těmto školním projektům si děti mohou osvojit nové znalosti a dovednosti, které pak mohou propojit se získanými znalostmi v jednotlivých předmětech a využít je pak v dalších aktivitách. V některých projektech má škola možnost spolupracovat také s jinými školami nebo institucemi v České republice nebo v zahraničí. Od letošního školního roku se naše škola zapojila do těchto projektů: "Společně do života", "Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ" a "Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

V letech 2017 až 2019 se škola zapojila do projektu Škola všem, financovaný z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“. V předchozích školních letech se škola dále zúčastnila např. projektů  "Dotyková zařízení ve výuce""EU - peníze školám".

Ke stálým projektů naší školy patří "Sněhuláci pro Afriku", "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol".

FOTOGALERIE

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu