Základní škola a Mateřská škola Malečov
Malečov 61, Malečov u Ústí nad Labem

Základní informace

Vážení rodiče,

připomínáme vám úhradu za družinu na 1. pololetí. Částku 500,-Kč můžete uhradit v hotovosti nebo převodem na účet: 115-4687090257/0100, VS 9 a do poznámky napište jméno dítěte.
Děkujeme.

 

Vychovatelka: Dana Pova

e-mail: pova@skolamalecov.cz

Telefon: 605 076 590

 

Provozní doba školní družiny: 6:00 - 16:30

 

Náplň: Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času.

 

Pravidla pro přijímání žáků

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1.- 5. ročníku. Přednostně jsou přijímáni žáci z nižších ročníků, dojíždějící a děti pracujících rodičů do navýšení kapacity. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Do školní družiny budou žáci přijímáni pouze na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky. Veškeré změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla rodičů, odchody...) aktualizujte písemnou formou. Na změny použijte formuláře, které jsou k dispozici u vychovatelky školní družiny nebo na webových stránkách. Zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde.

 

Poplatek za školní družinu

Je 100,- Kč za měsíc, přičemž se platí za období září až leden tj. 500 Kč a únor až červen tj. 500 Kč nebo za celý školní rok tj. 1000 Kč.)

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Po

12:00–13:10  14:00–16:20

12:00–13:10   14:00–16:20

12:30–13:10  14:00–16:20

12:30–13:10   14:00–16:20

12:30–13:10   14:00–16:20

Út

12:30–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

14:05–16:20

14:05–16:20

St

12:00–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

12:00–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

Čt

12:30–13:00  14:00–16:20

12:00–13:00  14:00–16:20

12:00–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

12:00–13:00  14:00–16:20

12:00–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

12:30–13:00  14:00–16:20

Vzhledem k činnosti školní družiny prosíme rodiče o dodržování časů. Děkujeme.

 

Školní vzdělávací program pro družinu ZŠ Malečov naleznete zde.

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu