Základní škola a Mateřská škola Malečov
Malečov 61, Malečov u Ústí nad Labem

Úřední deska

Organizace školního roku (ZDE)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
na Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci

Povinně zveřejňované informace

Žádost o poskytnutí informací

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

GDPR

Pravidla ochrany osobních údajů

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle GDPR

Žádost subjektu údajů na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů čl. 21 GDPR

Žádost subjektu údajů o ukončení automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Národní platforma pro GDPR z. s.

kontakt: info@gdpr-platforma.cz

Žádosti

Žádost o uvolnění z výuky na dobu delší dvou dnů

Žádost o přestup do ZŠ Malečov

Přihlášky

Přihláška ke stravování

Zápisní lístek do školní družiny

Školní akce

Posudek o zdravotní způsobilosti

Bezinfekčnost

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ Malečov - Kdo se učí, nezdivočí

Školní vzdělávací program pro družinu ZŠ Malečov

Školní vzdělávací program MŠ Malečov - Kdo si hraje, nezlobí

Školní řády 

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Provozní řád ZŠ

Provozní řád MŠ

Příloha - Klasifikační řád

Řád ŠJ

Vnitřní řád ŠD

Školní poradenské pracoviště

Plán školního poradenského pracoviště

Minimální preventivní program

Výroční zprávy 

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015, příloha

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016, příloha

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017, příloha

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018, příloha

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019, příloha

Návrh rozpočtu na rok 2018

Střednědobý návrh rozpočtu na roky 2019 - 2020

Návrh rozpočtu na rok 2019

Střednědobý návrh rozpočtu na roky 2020 - 2021

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu