Základní škola a Mateřská škola Malečov
Malečov 61, Malečov u Ústí nad Labem

Škola všem

ŠKOLA VŠEM

Naše základní škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA VŠEM, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007204,

podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ. V průběhu realizace projektu budou na naší škole probíhat tyto aktivity:

Čtenářský klub pro žáky naší školy;

Klub zábavné logiky a deskových her pro naše žáky;

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu na ZŠ je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu