Základní škola a Mateřská škola Malečov
Malečov 61, Malečov u Ústí nad Labem

Společně do života


Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Společně do života, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013603, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na:

  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

  • personální podporu mateřské školy a školní družiny – školní asistent

  • využití ICT ve vzdělávání v mateřské a základní škole

  • projektové dny mateřské školy a základní školy

Hlavními cíli projektu jsou:

  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

  • zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Další informace:

MŠMT

Text výzvy

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu